Takstblad for andelsselskabet Ruds Vedby Vandværk

 

Tilslutningsbidraget betales inden tilslutningen udføres Løbende vandafgift betales, når tilslutningen er udført
Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen

 

Du kan hente takstblad her.